Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Emil Skovgaard Brandtoft
    Foto: Emil Skovgaard Brandtoft
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby

Atlas

: Grøn Fløjlsløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 10-12,5 mm. Kroppen er metallisk grønlig eller blålig, oftest med kobberskær på hovedet og pronotum. Benene er normalt sorte eller brunsorte, men arten forekommer i en varietet med rødgule ben og 1. følehornsled.

Pronotum og dækvingerne er fint nedliggende behårede og ret matte. Pronotum er bredere end langt med ret kraftig og tæt punktur. Pronotums rodgruber er tydelige. Dækvingerne har ret fine punktstriber og stribemellemrummene er fint og tæt punkterede.

Grøn Fløjlsløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christer Reiråskag

Forveksling

: Mørkegrøn Fløjlsløber (Chlaenius nitidulus) har altid i hvert fald delvist lyse ben, og ligner derfor varieteten af Grøn Fløjlsløber med rødgule ben. Mørkegrøn Fløjlsløber kendes lettest på at både 1. og 2. følehornsled er rødligt, ofte også 3. led. Derudover er baghjørnerne mere vinklede end hos Grøn Fløjlsløber. Den er kun fundet i Danmark 2 gange, senest i 1932, og formodes ikke at have ynglebestande her.

Den kan overfladisk minde lidt om nogle arter af slægterne Agonum og Poecilus, men de er blanke uden udbredt punktur på pronotum og dækvingerne. Helt generelt er kropsformen hos disse arter i øvrigt noget anderledes, hvorfor forveksling er utænkelig.

Udbredelse

: Arten er i nyere tid fundet i alle dele af landet undtagen Vestjylland, hvor der kun foreligger fund fra før 1960. Den er relativt sjælden i Danmark og rødlistet NT. Arten har været i tilbagegang og er truet af blandt andet tilgroning og eutrofiering.
Grøn Fløjlsløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes i det meste af sommerhalvåret, men er særligt talrig i forbindelse med yngleperioden i maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Grøn Fløjlsløber baseret på Naturbasens observationer:
Grøn Fløjlsløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grøn Fløjlsløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet åben og fugtig bund med lav sumpvegetation, typisk i nærheden af vandhuller og søer samt ved vandløb. Føden består af insektlarver, snegle, regnorme mm.

Levested

: Fugtige lokaliteter, normalt i nærheden af søer og vandløb.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: