Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Mia  Schoeneburg
    Foto: Mia Schoeneburg
  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen

Atlas

: Tidevandsglansløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4,2 mm. Benene og følehornene er gule, sidstnævnte mørkere mod spidsen. Hovedet og pronotum er normalt grønmetalliske, men kan også være rødligt gennemskinnende. Dækvingerne er gule.

Hovedet er stort, næsten så bredt som pronotum. Pronotum er stærkt tilsmalnet bagtil med retvinklede baghjørner, og er kun lidt smallere end dækvingerne. Dækvingerne er flade, smalle og parallelsidede med svage ret svage striber.

Tidevandsglansløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bettina Lykke Mikkelsen

Forveksling

: Farvetegningen i kombination med den smalle bagkrop gør arten let kendelig. Der er enkelte andre arter med mere eller mindre metallisk forkrop og gullige dækvinger, men hos disse er dækvingerne tydeligt bredere end forkroppen.

Udbredelse

: Arten er kendt fra Sønderjylland, Vestjylland, Østjylland og Fyn. De største bestande findes i Vadehavet, hvor den er kendt fra en del lokaliteter.
Tidevandsglansløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-juni i yngletiden og igen i august.

Tidsmæssig fordeling

af Tidevandsglansløber baseret på Naturbasens observationer:
Tidevandsglansløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tidevandsglansløber - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på sandflader, der er påvirket af tidevand. I varmt solskinsvejr kan den ses kravle rundt på de åbne sandflader, mens den under højvande er nedgravet i sandet. Den kan også findes under sten. Føden består primært af rovbiller (heriblandt gravende arter tilhørende slægten Bledius), tanglopper og slikkrebs. Den yngler i foråret.

Levested

: Tidevandspåvirkede arealer med sparsom eller ingen vegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 1

De senest indberettede arter i Naturbasen: