Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Kobberfarvet Øjenløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-9,5 mm. Kendelig ved dækvingernes øjepletter i kombination med delvist rødgule skinneben samt den ret blanke overside med mørkt bronzeskær.

Lårene er bronzefarvede mens fødderne ofte har grønligt eller blåligt skær, men de kan undertiden også være rødgule som skinnebenene. Hovedet og pronotum har ret tæt punktur, sidstnævnte lidt smallere end hovedet over øjnene og tilsmalnet bagtil. I øvrigt har pronotum en række relativt dybe gruber. Dækvingerne er mellem øjepletterne spredt punkteret med flere helt blanke partier, især langs sømmen.

Kobberfarvet Øjenløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Forveksling

: Den mest oplagte forvekslingsmulighed er den sjældne Sortbenet øjenløber (Elaphrus uliginosus). Den adskilles ved at have helt sorte ben, bredere pronotum med mere rundede sider og dybere gruber, samt tættere punktur mellem dækvingernes øjepletter.

Grøn øjenløber (Elaphrus riparius) adskilles normalt let ved det grønlige kobberskær. Desuden er punkturen mellem øjepletterne meget tæt og oversiden fremstår derfor mere mat end hos Kobberfarvet øjenløber

Grubeløber (Blethisa multipunctata) kan overfladisk ligne, men den adskilles let ved at dækvingerne har punktstriber og færre gruber, der er bronze- eller guldfarvede, samt bredere siderande på pronotum. I øvrigt har den sorte skinneben.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Kobberfarvet Øjenløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september, især maj-juni

Tidsmæssig fordeling

af Kobberfarvet Øjenløber baseret på Naturbasens observationer:
Kobberfarvet Øjenløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kobberfarvet Øjenløber - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på fugtig bund med rig vegetation. Arten yngler i foråret.

Levested

: Ved sø- og åbredder, både i og uden for skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,part 1

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: