Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Prydskivebuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-6 mm. Let kendelig ved den sorte krop, med dækvinger der er røde fortil og hver har 2 hvide tværbånd.

Følehornene og benene er rødlige med brune lår der er fortykkede mod spidsen. Pronotum er fint og tæt punkteret, siderne er meget rundede. Dækvingerne er fortil ret kraftigt punkterede, bagtil svagere punkteret. De hvide tværbånd er hvidt behårede.

Hos hannen er lårene lidt tykkere end hos hunnen. Følehornene er hos begge køn ca. så lange som dækvingerne.

Prydskivebuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Følehornene kan undertiden være delvist mørke.

Forveksling

: Kan helt overfladisk ligne den markant større Hvidtjørnshvepsebuk (Anaglyptus mysticus), som dog let adskilles ved at have 4 tværbånd på hver dækvinge bestående af tætte gråhvide hår, samt sorte ben og følehorn.

Udbredelse

: Arten er i nyere tid kendt fra Sønderjylland, Østjylland, Fyn, Nordvest- og Nordøstsjælland samt Lolland-Falster. I Nordjylland er den ikke fundet efter 1900. Arten er sjælden i Danmark
Prydskivebuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juni

Tidsmæssig fordeling

af Prydskivebuk baseret på Naturbasens observationer:
Prydskivebuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Prydskivebuk - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i tynde og døde eller døende løvtræsgrene, især på eg. Udviklingen er etårig, og de voksne dyr kommer frem i maj, hvor de kan ses kravle rundt på grenene. Kan undertiden også træffes på blomster

Levested

: Især ældre løvskove med eg.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: