Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Line Larsen
    Foto: Line Larsen

Atlas

: Væksthussnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-9,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. En stor og sort snudebille. Alle lår er tandede, forlårenes tand er dog meget svag. Følehornenes 2. svøbeled er 1,5 gange længere end det 1. Pronotum er tydeligt vortet. Dækvingerne har gule pletter bestående af tæt behåring, uden for disse kun spredt gul behåring.
Væksthussnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Skantse

Forveksling

: Kan især forveksles med Otiorhynchus tristis, som også fremstår sort og har gul behåring. Den adskiller sig bl.a. ved at 2. svøbeled er 2 gange så langt som det 1., mens det hos sulcatus kun er 1,5 gange så langt. Desuden er forskinnebenenes spids hos tristis udvidet på ydersiden, hvilket ikke er tilfældet hos sulcatus. Endelig er lårenes tænder kraftigere hos tristis.

Otiorhynchus aurifer kan også forveksles, men den er typisk mere brunlig og 2. svøbeled er kun lidt længere end 1. svøbeled. Derudover er den lidt større (11-12 mm) og pronotum er ikke lige så tydeligt vortet.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele. En almindelig art.
Væksthussnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-oktober. Mest almindelig august-september.

Tidsmæssig fordeling

af Væksthussnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Væksthussnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Væksthussnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er polyfag og lever på en lang række planter, især i forbindelse med bebyggelse, hvor den ofte lever på diverse haveplanter. Larven lever af plantens rødder. De voksne dyr lever af bladene. De er nataktive, og kan om aftenen ofte ses i antal på buske og lignende nær bebyggelse.

Levested

: Haver og parker
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

coleo-net.de: www.coleo-net.de...dorymerus

De senest indberettede arter i Naturbasen: