Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Lisa  Ammitzbøll
    Foto: Lisa Ammitzbøll
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Atlas

: Rød Elmeloppe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,4-2,6 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Ensfarvet rød eller gulrød. Kroppen er tyndt og spredt gulligt behåret. Behåringen er overvejende skråt opstående, men langs kroppens sider er der iblandet enkelte længere og helt opstående hår.

Baglårene er tydeligt fortykkede og har en række fine småtænder på undersiden. Følehornenes 2. svøbeled er lidt kortere end det 1. Pronotum er bredere end langt. Dækvingerne har kraftige punktstriber.

Rød Elmeloppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Thomas

Forveksling

: Den største forvekslingsmulighed vil være Orchestes testaceus. Den adskilles dog let ved at have helt nedliggende, tættere og meget tydeligere behåring på kroppen. Scutellum er tæt behåret og fremstår derfor helt hvidt. Desuden lever den på rød-el og birk.

Egeloppe (Orchestes quercus) adskilles let ved at være meget tættere behåret, især i et trekantet parti ved sømmen fortil på dækvingerne. Den lever på eg.

Den sjældne Orchestes calceatus kan måske ligne ved første øjekast, men hos denne er i hvert fald hovedet og pronotum sort. Den lever på birk.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, men den er relativt sjælden. Den er rødlistet VU i Danmark. Den har i hvert fald tidligere været i tilbagegang som følge af elmesygen. I de senere år er den dog fundet på en del nye lokaliteter.
Rød Elmeloppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-august.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Elmeloppe baseret på Naturbasens observationer:
Rød Elmeloppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Elmeloppe - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på elm, hvor larven minerer i bladene.

Levested

: Steder med elm, ofte i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: