Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen

Atlas

: Gulplettet Spidshale overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3 mm. En lille, men karakteristisk spidshale. Overvejende sort med lysere følehornensrod og benene er ofte delvist lysere. Hver dækvinge har en stor gul skulderplet. Hovedet er bagtil pludseligt tilsmalnet og kantet.
Gulplettet Spidshale
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Variation

: Undertiden forekommer eksemplarer med mere udbredt gul farvetegning, således at der også er et gult parti bagerst på dækvingerne og langs pronotums sider.

Forveksling

: Arten er let kendelig med den gule skulderplet.

Eksemplarer med udbredt lys farvetegning kan overfladisk ligne Sortplettet Spidshale (Anaspis maculata), men den har altid gult hoved, hvilket Gulplettet Spidshale aldrig har. Desuden har den lyse form af Gulplettet Spidshale i det mindste en sort midtplet på pronotum og kun følehornenes rod er lysere, mens Sortplettet Spidshale maksimalt har de yderste 4 led sorte.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vestjylland og Nordvestsjælland. I Sønderjylland er den ikke fundet efter 1900.
Gulplettet Spidshale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli, primært sidst i maj og starten af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Gulplettet Spidshale baseret på Naturbasens observationer:
Gulplettet Spidshale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulplettet Spidshale - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i dødt ved af løvtræer. Arten er blomstersøgende og kan blandt andet findes på hvidtjørn.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: