Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Kjeld Brem
    Foto: Kjeld Brem
  • Fotograf: Camilla Lund  Kristensen
    Foto: Camilla Lund Kristensen

Atlas

: Egebladruller overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-6 mm. Let kendelig ved røde dækvinger og rødt pronotum i kombination med det sorte hoved, som bagtil er parallelsidet og ikke tilsmalnet.

Følehornene er sorte, oftest med rødlig rod. Benene er helt sorte. Snuden er noget længere end bred. Pronotum er spredt og fint punkteret. Dækvingerne er ca. så lange som brede med ret fine punktstriber, stribemellemrummene med fin punktur.

Egebladruller
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Kehlet

Forveksling

: Kan kun forveksles med Hasselbladruller (Apoderus coryli), som dog let adskilles ved det bagtil kraftigt tilsmalnede hoved. Desuden er kroppen smallere med dækvinger der er længere end brede og lårene er normalt delvist røde.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele pånær Sjælland og Bornholm. Ret udbredt, men ikke almindelig.
Egebladruller - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Egebladruller baseret på Naturbasens observationer:
Egebladruller - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Egebladruller - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på eg, hvor hunnen danner bladruller som larven lever i. Larven overvintrer i de nedfaldne bladruller og forpupper sig her i foråret.

Levested

: Egeskove og egekrat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1965. Danmarks Fauna 69 Biller XXI. Snudebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: