Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Sericoderus lateralis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 0,8-1 mm. Kroppen er brungul eller rødgul med normalt lidt mørkere dækvinger. Benene og følehornene er gullige, sidstnævnte med mørkere kølle.

Oversiden er nedliggende behåret. Følehornene er 10-leddede. Hovedet er ikke helt dækket af pronotum. Pronotum er fremefter jævnt rundet og helt uden forhjørner, baghjørnerne er spidse og kraftigt bagudtrukne.

Sericoderus lateralis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Forveksling

: Corylophus cassidoides adskilles let ved at være delvist sort og rød. Desuden mangler oversiden behåring og pronotums baghjørner er ikke lige så kraftigt bagudtrukne.

Arter af slægten Orthoperus er anderledes farvet og har meget mindre pronotum uden tydeligt spidse og bagudtrukne baghjørner.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er almindelig.
Sericoderus lateralis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Sericoderus lateralis baseret på Naturbasens observationer:
Sericoderus lateralis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sericoderus lateralis - månedlig fordeling

Biologi

: Lever i dødt plantemateriale.

Levested

: Skove, enge, strandenge mm. Kan også findes i kompost i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1968. Danmarks Fauna 77 Biller XXV. Ådselbiller, stumpbiller mm. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: