Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Lille Bladrandbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-3,7 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Oversiden er brunlig med svagt kobberskær. Kroppen har på siden en smal, hvid og skarpt afsat stribe (kan ikke ses oppefra). Følehornene og benene er rødlige eller brunlige.

Oversidens skælklædning er tynd og overvejende bestående af meget smalle skæl. Snuden og panden har et kraftigt længdeindtryk og er konkave samt kraftigt punkterede. Panden har ikke tydelige øjenhår. Pronotum er fint og tæt punkteret samt en anelse bredere end langt. Dækvingerne er ret korte og mangler opstående børster. Bugen er langs midten overvejende behåret.

Lille Bladrandbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Ved første øjekast kan den minde om flere andre Sitona-arter. Nogle af disse, heriblandt Kløverrandbladbille (Sitona hispidulus), kan adskilles ved at have opstående dækvingebørster. Blandt arterne uden dækvingebørster er der en del forvekslingsmuligheder, f.eks. Sitona ambiguus, som er en anden lille og almindelig Sitona-art, men hos disse er oversiden beklædt med meget brede skæl og den tydelige hvide sidestribe mangler.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet undtagen Nordjylland. En almindelig art.
Lille Bladrandbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært i sommerhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Bladrandbille baseret på Naturbasens observationer:
Lille Bladrandbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Bladrandbille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på ærteblomstrede, hvoraf kløver (Trifolium sp.) er blandt favoritterne.

Levested

: Overdrev, kystklinter, enge, vejkanter, grusgrave mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: