Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen

Atlas

: Nøddesnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-8,5 mm fra dækvingespidsen til øjnenes forrand. Følehornene og benene er brunlige, alle lår er er tandede. Oversiden er spættet, farven er skiftevis lyst brungul og mørkere brungul. Snuden er brunlig mod spidsen og krummet, hos hunnen 1/4 kortere end kroppen, hos hannen lidt over halvt så lang som kroppen. Pronotum er lidt bredere end langt, bredest ved roden, og fremefter tilsmalnet . Scutellum er bredt, højst så lang som bred. Dækvingerne har ikke særligt fremstående skuldre, striberne er fine og bagtil er der opstående hår langs sømmen.
Nøddesnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anni Lene Nielsen

Forveksling

: Agernsnudebille (Curculio venosus) adskilles let ved tydeligt smallere scutellum, som er længere end bredt.

Den største forvekslingsmulighed er Curculio glandium, som også har bredt scutellum. Den adskilles ved at mangle opstående behåring langs dækvingesømmen bagtil og ved at følehornskøllen og de yderste svøbeled er slankere. Følehornskøllen er hos C. glandium ca. 3 gange så lang som bred, hos Agernsnudebille kun ca 2 gange så lang som bred. I øvrigt er snuden hos begge køn længere hos C. glandium. Hunnen adskilles yderligere ved at snuden foran følehornenes indledningssted er 3 gange så lang som bagved, hos Agernsnudebille er snuden foran indledningsstedet kun 2 gange så lang som bagved. Værtsplanten kan også være et godt fingerpeg, da C. glandium lever på eg i modsætning til Nøddesnudebille.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Nøddesnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september.

Tidsmæssig fordeling

af Nøddesnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Nøddesnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nøddesnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Er tilknyttet hassel, hvor larven lever inde i nødderne. I efteråret forlader larven de nedfaldne nødder og overvintrer i jorden. Til foråret forpupper den sig og den nye generation kommer frem i maj.

Levested

: Steder med hassel.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

coleo-net.de:

www.coleo-net.de...curculio

Fugleognatur.dk:

www.fugleognatur.dk...show_message

De senest indberettede arter i Naturbasen: