Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Rødbenet Jordløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,8-6,8 mm (i følge danbiller.dk 6-7,2 mm). Kroppen er sort. Følehornene er brunlige med rødbrun rod. Benene er rødbrune.

Pronotum er bredere end langt, med bagtil kort indbuede sider og skarpt retvinklede baghjørner. Rodgruberne er ret kraftigt punkterede, udadtil uden tydelig længdekøl.

Dækvingernes striber bliver finere mod spidsen, de 4 inderste striber er kraftige og tydeligt punkterede. Scutellarstribe (dvs. en forkortet stribe fortil ved scutellum mellem 1. og 2. dækvingestribe) er til stede. 3. stribemellemrum har højst nogle fine indstukne punkter. Forbrystets sider er blanke og tydeligt punkterede (se foto af denne karakter på billede nr. 2 her: www.thewcg.org.uk...0122 ). Bugens sider er ikke tydeligt punkterede. 1.-3. følehornsled er ubehårede.

Foto af arten i høj kvalitet (klik op i stort): danbiller.dk/beetle/7264

Rødbenet Jordløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Forveksling

: Forveksles meget let med Brunbenet Jordløber (Pterostichus diligens), som ligner rigtig meget. Den adskilles ved at forbrystets sider er mattere og ikke tydeligt punkterede (f.eks.: www.fugleognatur.dk/gallery... ). Med lidt øvelse kan den også kendes på, at pronotums sider bagtil er mindre stærkt indbuede. Derudover er benene og følehornene er normalt mørkere. Foto i høj kvalitet: danbiller.dk/beetle/7252

Den meget sjældne Lille Flad Jordløber (Pterostichus longicollis) har også indbuede pronotumsider bagtil, men adskilles let ved at mangle scutallarstribe. Derudover er kroppen brunlig og følehornene lysere. Foto: danbiller.dk/beetle/7254

Liden Jordløber (Pterostichus minor) adskilles ved at pronotums rodgruber udadtil er begrænset af en tydelig længdekøl nær sideranden. Derudover er pronotums siderand kun meget svagt indbuet bagtil. Den er gennemsnitligt større (6,7-7,7 mm). Foto: danbiller.dk/beetle/7258

Bronzejordløber (Pterostichus oblongopunctatus) adskilles let ved oversidens bronzeskær og tydelige gruber i dækvingernes 3. stribemellemrum. Derudover er den meget større (mindst 9,6 mm) og lårene er normalt sorte. Foto: danbiller.dk/beetle/7261

Udbredelse

: Arten er meget almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Rødbenet Jordløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt, i vinterhalvåret f.eks. overvintrende i løv eller mos. Findes også ofte i opskyl efter højvande ved åer, strandenge osv.

Tidsmæssig fordeling

af Rødbenet Jordløber baseret på Naturbasens observationer:
Rødbenet Jordløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbenet Jordløber - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på mere eller mindre fugtig, gerne leret bund. Den overvintrer som voksen.

Levested

: Enge, moser, sø- og åbredder, skove mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Danbiller.dk:

danbiller.dk/beetle/7264

De senest indberettede arter i Naturbasen: