Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Almindelig Barksmalbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4 mm. Farven varierer en del, men typisk er hovedet og pronotum rødlige, mens dækvingerne er sorte med rødligt skulder- og spidsparti. Benene og følehornene er rødlige.

Kroppen er langstrakt og ret parallelsidet. Følehornenes 3. led er ikke længere end 4. og 5. led tilsammen. Hovedet er hos hannen så bredt som pronotum, hos hunnen en anelse smallere. Øjnene er ret stærkt hvælvede og tindingerne er meget længere end øjnene. Pronotum er hos hannen ca. 1/5 længere end bredt, hos hunnen ca. 1/10 længere end bredt. Dækvingerne er temmeligt langt tilsmalnede bagud med punktstriber, der ved spidsen er noget udviskede. 2. stribemellemrum er ikke udvidet og punkteret fortil.

Almindelig Barksmalbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Andreas Boe

Variation

: Farven kan være mørkere end den ovenfor beskrevne, men den kan også ensfarvet rødlig, f.eks. hos nyklækkede eksemplarer.

Forveksling

: Normaltfarvede eksemplarer bør kun kunne forveksles med Rhizophagus nitidulus og Toplettet Barksmalbille (R. bipustulatus).

R. nitidulus adskilles ved at have tandformet udtrukne skinnebensspidser. Desuden er den mere hvælvet og typisk mørkere end Almindelig Barksmalbille.

Toplettet Barksmalbille adskilles normalt let ved farvetegningen. Den er nemlig typisk sort med et svagt lysere skulderparti og en rødlig plet foran spidsen på hver dækvinge. Desuden er den gennemsnitligt mindre, idet den måler 2,3-3,5 mm. De to arter kan dog overlappe noget i farvetegning, og ligner da hinanden en hel del. I sådanne tilfælde kan Toplettet Barksmalbille kendes på at have lidt mindre hvælvede øjne, lidt kortere pronotum (hos hannen ubetydeligt længere end bredt, hos hunnen ca. så bredt som langt) og bagud kortere tilsmalnede dækvinger med mindre stærkt udviskede punktstriber ved spidsen.

Lysere eksemplarer kan forveksles med mange af slægtens arter, men disse kan adskilles ved en gennemgang af ovenstående kendetegn. F.eks. har den almindelige Rhizophagus depressus tydeligt udvidet og punkteret 2. stribemellemrum fortil.

Udbredelse

: Den er kendt fra alle dele af landet og er almindelig.
Almindelig Barksmalbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Barksmalbille baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Barksmalbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Barksmalbille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever både som voksen og larve under bark af løv- og nåletræer. Føden angives at bestå af insektlarver og deres ekskrementer.

Levested

: Løv- og nåleskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: