Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen

Atlas

: Cleopomiarus graminis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,1-3,4 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen, benene og følehornene er sorte. Oversiden er spredt lyst behåret. Behåringen er på pronotums sider udstående, på dækvingerne lang og opstående.

Følehornssvøben er 5-leddet. Snuden er hos hannen ca. så lang som pronotum, hos hunnen lidt længere end pronotum. Baglårene har en lille tand på undersiden. Pronotum er bredest ved roden.

Cleopomiarus graminis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Andreas Boe

Forveksling

: Den kan forveksles med slægtens to andre arter, nemlig Miarus campanulae og micros. De adskilles dog let ved at mangle udstående behåring på pronotums sider og baglårenes tand. Desuden er dækvingebehåringen hos disse arter nedliggende (campanulae) eller kun svagt opstående (micros).

M. campanulae kan yderligere adskilles ved at pronotum er bredest lidt foran roden og M. micros kan yderligere kendes på den slankere kropsform og mindre størrelse (1,7-2,3 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen).

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet undtagen Bornholm. Den blev tidligere betragtet som værende sjælden, men den har spredt sig en del i de senere år og er nu ret almindelig.
Cleopomiarus graminis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra sidst i maj til august.

Tidsmæssig fordeling

af Cleopomiarus graminis baseret på Naturbasens observationer:
Cleopomiarus graminis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cleopomiarus graminis - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på arter af klokke (Campanula sp.). Desuden træffes den ofte i blomsterne af Blåhat.

Levested

: Lysåbne naturtyper med forekomst af klokke, især på overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: