Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Bo  Valeur
    Foto: Bo Valeur
  • Fotograf: Sven Aage Hansen
    Foto: Sven Aage Hansen

Atlas

: Aksløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 14-16 mm. Kroppen er sort eller brunsort. Følehornene og benene er brunrøde, sidstnævnte med mørkere lår.

Kroppen er plumb og højt hvælvet. Pronotum er noget bredere end langt, fortil tydeligt tilsmalnet, bagtil næppe tilsmalnet. Forhjørnerne er ikke fremtrukne. Pronotums rod er tæt og ret kraftigt punkteret med et svagt indtryk i hver side, baghjørnerne er omtrent retvinklede.

Dækvingerne har ret fint punkterede dækvingestriber, skulderhjørnerne er fint tandformet fremstående. 3. stribemellemrum har ikke indstukne punkter. Dækvingerne er hos hannen blanke, hos hunnen matte. Benene er kraftige, hos hannen med udvidede forfødder.

Aksløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

Forveksling

: Amara og Harpalus kan ligne ved første øjekast. Alle disse arter, undtagen Harpalus hirtipes (som i øvrigt ikke ligner pga. blandt andet sorte ben), er dog væsentligt mindre. De fleste af arterne har i øvrigt enten tydeligere rodgruber på pronotum eller mere spredt punkteret rodparti. Hos næsten alle Harpalus-arter er pronotum mere eller mindre tilsmalnet bagtil.

Udbredelse

: Den er kendt fra alle dele af landet undtagen Nordvestjylland, men i nyere tid er den kun kendt fra Østjylland, Fyn, Nordvest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster. Arten er relativt sjælden i Danmark.
Aksløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Aksløber baseret på Naturbasens observationer:
Aksløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aksløber - månedlig fordeling

Biologi

: Den findes i agerland, hvor den lever af kornafgrøder. Larven lever af bladene af ung vintersæd.

Levested

: Kornmarker og tilgrænsende arealer med græsvegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: