Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Rasmus Nielsen
    Foto: Rasmus Nielsen
  • Fotograf: Rasmus Nielsen
    Foto: Rasmus Nielsen

Atlas

: Uanselig Jordløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7,5 mm.

Kroppen er blankt sort. Følehornene er mørke med brunrødt 1. led. Benene er brune eller brunrøde.

Pronotum er ca. 1,2 gange bredere end langt. Siderne er ikke indbuede bagtil og baghjørnerne er stumpvinklede, deres yderste spids dog med en kort fremstående tand. Roden er på hver side punkteret med en tydelig indre grube og en svag ydre grube.

Dækvingerne har svagt rundede sider. Striberne er dybe og kraftige med fin punktur, scutellarstribe (dvs. en forkortet stribe fortil ved scutellum mellem 1. og 2. dækvingestribe) mangler. 3. stribemellemrum har 3 indstukne punkter.

Foto i høj kvalitet (klik op i stort): danbiller.dk/beetle/7265

Uanselig Jordløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Flere arter i slægten ligner overfladisk, f.eks. Brunbenet Jordløber (Pterostichus diligens) og Liden Jordløber (Pterostichus minor), men kun en anden art i slægten mangler scutellarstribe, nemlig Lille Flad Jordløber (Pterostichus longicollis). Den adskilles let ved at være brunlig, ved at have lysere følehorn og ved at pronotums sider bagtil er tydeligt indbuede.

Fotos af alle danske Pterostichus-arter i høj kvalitet kan ses her: danbiller.dk...Pterostichus

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er almindelig.
Uanselig Jordløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt, i vinterhalvåret især i opskyl efter oversvømmelser.

Tidsmæssig fordeling

af Uanselig Jordløber baseret på Naturbasens observationer:
Uanselig Jordløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Uanselig Jordløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet fugtig bund. Overvintringen sker som voksen.

Levested

: Enge, strandenge, moser samt ved søer og åer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

De senest indberettede arter i Naturbasen: