Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Thommesen
    Foto: Klaus Thommesen
  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling

Atlas

: Sort Ådselbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 15-20 mm. Benene og følehornene er sorte, sidstnævnte med langt 8. følehornsled, som er meget længere end 9. led. Kroppen er sort og næsten helt ubehåret. Pronotum er fint og tæt punkteret, set fra oven med svagt indbuet forrand. Dækvingerne har, foruden sømribben, 3 længderibber, mellemrummene er tæt punkterede. Yderligere har dækvingerne ved sideranden en fure, der er meget bredere fortil end bagtil og skuldrene er afrundede.
Sort Ådselbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Nielsen

Forveksling

: Kan forveksles med Kornet ådselbille (Silpha tristis), Mørk ådselbille (Silpha obscura) og Snegleådselbille (Phosphuga atrata). Alle disse arter adskilles dog ved at have tydeligt kortere 8. følehornsled, som ikke er tydeligt længere end 9. led og ved at pronotums forrand ikke er indbuet. Snegleådselbille (Phosphuga atrata) adskilles yderligere ved det snudeformet forlængede hoved og den blanke overside.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland. På Fyn er den ikke observeret efter 1960. En udbredt men relativt sjælden art.
Sort Ådselbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Sort Ådselbille baseret på Naturbasens observationer:
Sort Ådselbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Ådselbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever primært af ådsler, men kan også jage snegle, orme og insekter.

Levested

: Primært i skove, men også i mere åbne naturtyper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1968. Danmarks Fauna 77 Biller XXV. Ådselbiller, stumpbiller mm. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: