Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling

Atlas

: Lucerneøresnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-12 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er sort, men ret tæt beklædt med brunlige, aflange skæl. Benene og følehornene er sorte.

Snuden er noget længere end bred og udvidet mod spidsen, på midten med en længdekøl. Pronotum er vortet. Dækvingerne er jævnt kornede uden opstående børster, tydelige striber mangler.

2. svøbeled (dvs. 3. følehornsled når skaftet medregnes) er meget længere end 1. svøbeled. Lårene har hver en svag tand, baglårenes tand er normalt utydelig. Forskinnebenenes spids er kraftigt udvidet på ydersiden.

Lucerneøresnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Valeur

Forveksling

: Otiorhynchus raucus har tættere skælklædning på dækvingerne, utandede lår og forholdsvist større pronotum. Derudover er den mindre.

Væksthussnudebille (Otiorhynchus sulcatus) og Otiorhynchus tristis er mere sorte med behåring i stedet for skælklædning. Desuden har de tydelige dækvingestriber.

Barkøresnudebille (Otiorhynchus singularis) er mindre med lysere ben, tættere skælklædning, smallere form og opstående børster på dækvingerne.

Barynotus, Tropiphorus og Liophloeus tessulatus forveksles ind i mellem, men de adskiller sig på mange punkter. Alle har meget kortere følehornsskaft og -svøbe og mere eller mindre tydelige punktstriber eller punktrækker på dækvingerne. Ingen af arterne har kornede dækvinger.

Udbredelse

: Arten er almindelig i det meste af landet, men er aldrig fundet i Nordvestjylland.
Lucerneøresnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Lucerneøresnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Lucerneøresnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lucerneøresnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Den findes på tørre lokaliteter, hvor den lever på forskellige urter, f.eks. lucerne og kløver. Larven lever af planternes rødder. Overvintringen finder sted i larvestadiet.

Den formerer sig partenogenetisk og kan, ligesom slægtens andre arter, ikke flyve eftersom flyvevinger mangler.

Levested

: Overdrev, vejkanter, havklinter mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: