Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Atlas

: Hvidhovedet Bredsnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,5-9 fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene er skiftevist lysebrunt, sort og hvidt behårede. Følehornene er sorte, de enkelte led med hvid behåring på spidsen undtagen de yderste led og ved roden, 8. led er helt hvidt behåret. Følehornene er i øvrigt kraftige og hos hannen så lange som eller kun lidt kortere end kroppen, hos hunnen ca. halvt så lange som kroppen. Hovedet er helt hvidt pånær et lille parti bag øjnene, snuden er ca. så lang som bred. Pronotum er bredere end langt og overvejende lysebrunt behåret, med hvidt behåret forrand, på midten er der en tværrække af 3 knuder. Dækvingerne har ret svage punktrækker og er lysebrunt behårede, med et hvidt behåret tværbånd ved spidsen og 2 hvide pletter lidt foran midten, nær sømmen er der en række af normalt 3-4 børsteknipper.
Hvidhovedet Bredsnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: En karakteristisk art, der dog overfladisk kan ligne den sjældnere Platyrhinus resinosus. Den adskilles let ved meget slankere og kortere følehorn, som er helt sorte og har tydeligt afsat kølle, ved at kroppen mangler de to hvide pletter på dækvingerne foran midten og ved at kroppen udenfor de hvide tegninger overvejende er sort og fløjlsagtigt behåret.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland og Bornholm. I Vestjylland er den ikke fundet efter 1960.

Udbredt og ret almindelig i løvskovsegne.

Hvidhovedet Bredsnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september, især i forsommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidhovedet Bredsnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Hvidhovedet Bredsnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidhovedet Bredsnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet døde eller døende, ofte svampeangrebne, løvtræer, heriblandt birk, bøg og rød-el. Larven lever i veddet hvor forpupningen også finder sted. Det voksne dyr ses ofte kravle rundt på værtstræerne.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: