Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Søren Tolsgaard
    Foto: Søren Tolsgaard
  • Fotograf: Niels Erik Simonsen
    Foto: Niels Erik Simonsen

Atlas

: Læderløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: godt 40 mm. Læderløberen er kongen blandt løbebiller. Den kan blive kæmpestor, og den kendes på sin matte farve og på den groft, uregelmæssige skulptur på dækvingerne. På hver dækvinge er der dog 2-3 utydelige længdestriber.
Læderløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ebbe Kristensen

Variation

: Størrelsen kan variere en smule, men normalt er man ikke i tvivl.

Forveksling

: De store Carabus-løbebiller virker altid imponerende, og umiddelbart vil arter som Kratløber (Carabus nemoralis) og Violetrandet løber (Carabus violaceus) virke kæmpestore for det utrænede øje. Disse har dog begge et tydeligt violet skær og er endvidere betydeligt mindre.

Måske vil Sneglerøver (Cychrus caraboides) kunne forveksles, men den adskilles let ved at være betydeligt mindre (16-19 mm). Desuden har den et snudeforlænget hoved og helt afrundede pronotumbaghjørner, mens Læderløber har bagudtrukne baghjørner.

Udbredelse

: Udbredelsen af Læderløber følger nøje udbredelsen af løvskov. I Østdanmark er den mange steder særdeles almindelig, hvorimod den er sjælden i vest.
Læderløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ligesom andre natdyr ser man ikke meget til den, med mindre den har været på jagt og næste morgen ligger fladmast ude på asfaltvejen.

Roder man rundt i skovbunden under sten, stubbe og mos, er der gode chancer for at finde den, også midt på vinteren

Tidsmæssig fordeling

af Læderløber baseret på Naturbasens observationer:
Læderløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Læderløber - månedlig fordeling

Biologi

: Som andre store løbebiller kan Læderløberen leve i adskillige år, og den kan endog reproducere sig flere gange. Yngel finder normalt sted om efteråret, og overvintring sker under mos, træstubbe o.l.

Læderløberen jager om natten, hvor alt, der er mindre end den selv, står for skud. Regnorm er en populær spise, men også mindre insekter, larver, snegle m.v. bliver fortæret.

Levested

: Læderløber er en rigtig skovart, som primært er knyttet til skove på muldbund. Den jager på jordoverfladen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,1.

De senest indberettede arter i Naturbasen: