Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Lene Christensen
    Foto: Lene Christensen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Lille Sandpiler overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Med en længde på kun 1,7-2,2 mm er dette Danmarks mindste Sandpiler. Kroppen kan variere fra at være brungul til brunsort og er mere eller mindre ensfarvet uden tydelige pletter. Hovedet og pronotum er dog ofte mørkere. Følehornene og benene er brungule, sidstnævnte ofte med mørkere lår.

Hovedet har på midten, i hvert fald fortil, et glat længdeparti. Øjnene er ret svagt hvælvede og hovedets bagrand er omtrent ret. Hovedets og pronotums punktur er tæt og kraftig. Dækvingerne er forholdsvis brede med tæt og kraftig punktur og tydelig grå eller grågul, nedliggende behåring.

Følehornene er forholdsvis korte, 7. følehornsled er ikke eller kun meget lidt længere end bredt.

Lille Sandpiler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Cordicollis instabilis ligner en del ved første øjekast, men kan adskilles ved at have væsentligt mere hvælvede øjne og buet bagrand på hovedet, når dette betragtes direkte oppefra (se figur 17, b her: www.biodiversitylibrary.org...1up ). Derudover er den større (2,5-3 mm). Se fotos af arten i galleriet: www.naturbasen.dk...cordicomus-instabilis

Den væsentligt større Anthicus sellatus (3,6-4,5 mm) kan også ligne lidt, men den har typisk anderledes farvetegning, ofte med 4 rødlige pletter på dækvingerne. Derudover er 7. følehornsled tydeligt længere end bredt. Se fotos af arten i galleriet: www.naturbasen.dk...anthicus-sellatus

Omonadus floralis og formicarius (3-3,5 mm) kan minde lidt om i kropsformen, men de er meget svagere punkterede, med mere utydelig behåring og fremstår derfor meget blankere. Fotos af O. floralis: www.naturbasen.dk...omonadus-floralis

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er almindelig.
Lille Sandpiler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt, men primært maj-september

Tidsmæssig fordeling

af Lille Sandpiler baseret på Naturbasens observationer:
Lille Sandpiler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Sandpiler - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet sandbund og kan ofte ses løbende frit fremme i sandet.

Levested

: Sandede strand-, sø- og åbredder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København

De senest indberettede arter i Naturbasen: