Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Lina  Knuth-Winterfeldt
    Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
  • Fotograf: Hugo Kristensen
    Foto: Hugo Kristensen

Atlas

: Stribet Gråsnude overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-5,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er brunt skælklædt, dog med undtagelse af den forreste 1/3 af dækvingesømmen, som er helt sort uden skælklædning. Dækvingerne har mellem de nøgne punktstriber opstående børster. Lårene er utandede
Stribet Gråsnude
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Sørensen

Variation

: Oversidens farve er normalt brunlig, men kan i nogle tilfælde være grålig.

Forveksling

: Arten adskilles let fra de øvrige Strophosoma-arter, og snudebiller i det hele taget, ved de brunlige dækvinger med sort dækvingesøm.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er meget almindelig.
Stribet Gråsnude - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt, men forekommer i størst antal i maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Stribet Gråsnude baseret på Naturbasens observationer:
Stribet Gråsnude - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stribet Gråsnude - månedlig fordeling

Biologi

: Arten formerer sig partenogenetisk, hannen er aldrig fundet i Danmark. Larven udvikles i jorden, og de voksne dyr gnaver skud, knopper og blade. Arten er polyfag og kan findes på både løv- og nåletræer.

Levested

: Haver, parker og skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: