Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Dacne rufifrons overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,2-3 mm. Hovedet er rødligt. Pronotum er sort, ofte med rødlig forrand. Dækvingerne er sorte med en rødlig skulderplet og ofte lidt lysere spids. Benene og følehornene er rødlige.

Kroppen er aflangt oval og ubehåret. Pronotum er meget bredere end langt og noget tilsmalnet fremefter, med spredt og ret kraftig punktur. Dækvingerne har fine og overvejende regelmæssige punktrækker, stribemellemrummenes punktur er lidt svagere end punktrækkernes.

Følehornene er korte og 11-leddede, med en skarpt afsat 3-leddet og knopformet kølle.

Dacne rufifrons
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Den eneste forvekslingsmulighed bør være Dacne bipustulata, som dog let adskilles ved at pronotum er rødligt, med kun et smalt mørkt bagparti.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet undtagen Vestjylland og Bornholm. Den er relativt sjælden i Danmark, men dog ret udbredt i de sydlige egne.
Dacne rufifrons - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Dacne rufifrons baseret på Naturbasens observationer:
Dacne rufifrons - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dacne rufifrons - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever både som voksen og larve i træsvamp, heriblandt Skællet Stilkporesvamp.

Levested

: Primært løvskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: