Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen
  • Fotograf: Lene Christensen
    Foto: Lene Christensen
  • Fotograf: Martin Hansen
    Foto: Martin Hansen

Atlas

: Hvidbåndet Gråbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm. Benene og følehornene er skiftevist lyse og mørke. Kroppen er overvejende brunlig. Hovedet og pronotum har iblandet hvid behåring og scutellum er hvidt behåret på midten. Dækvingerne har fortil et hvidt og næsten lige tværbånd, bag dette med 3 sorte hårknipper, placeret i en ribbe nær sømmen.

Følehornene har lang udstående behåring. Pronotum har lidt bag midten en spidstorn og på oversiden 2 blanke knuder. Dækvingerne er tilsmalnet bagud fra skuldrene. Spidsen af hver dækvinge har en spids tand.

Hvidbåndet Gråbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Misser

Forveksling

: Nålegråbuk (Pogonocherus fasciculatus) og Fyrregråbuk (Pogonocherus decoratus) adskilles let ved at mangle dækvingespidsens tand.

Den største forvekslingsmulighed er Løvgråbuk (Pogonocherus hispidus). Den adskilles dog let ved at tværbåndet forrest på dækvingerne er gråt og bagudrettet. Yderligere har den kun 2 sorte hårknipper i ribben nær dækvingesømmen.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordjylland, men er sjælden.
Hvidbåndet Gråbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidbåndet Gråbuk baseret på Naturbasens observationer:
Hvidbåndet Gråbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidbåndet Gråbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i tynde løvtræsgrene, især hassel, men også eg, avnbøg, navr m.fl. Larveudviklingen er i hvert fald i visse tilfælde 2-årig. Det voksne dyr træffes ofte på de grene hvori den er udviklet. Det voksne dyr overvintrer.

Levested

: Løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: