Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Atlas

: Skræntskyggebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7-10 mm. Helt sort. Oversiden er ret mat og dækket af små, blanke korn. Følehornene er korte og noget udvidede mod spidsen. Pronotum er ca. bredt som dækvingerne og har indbugtet forrand samt bagudtrukne, spidsvinklede baghjørner. Dækvingerne har længderækker af store og blanke knuder, mellemrummene er skiftevist højt og lavere hvælvede.
Skræntskyggebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent Christiansen

Forveksling

: Lille Klitskyggebille (Melanimon tibialis) adskilles let ved at være meget mindre (3,5-4,5 mm). Desuden adskiller den sig ved at have en stor og kraftig tand ved forskinnebenenes spids, ved at mangle dækvingernes knuder mm.

Stor Klitskyggebille (Phylan gibbus) adskilles let ved at være meget blankere, ved at have punktrækker på dækvingerne, ikke udvidede følehorn mm.

En anden art i slægten, Moseskyggebille (Opatrum riparium), er nu betragtet som uddød i Danmark. Den ligner meget, men adskilles let ved at have 4 blanke flader på pronotum.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Skræntskyggebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-september, især april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Skræntskyggebille baseret på Naturbasens observationer:
Skræntskyggebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skræntskyggebille - månedlig fordeling

Biologi

: Er tilknyttet åben sand- og grusbund. Larven lever i jorden ved planterødder, som man formoder at den ernærer sig af.

Levested

: Klitter, strande, havskrænter, heder, overdrev mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: