Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm

Atlas

: Stor Fyrresnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,5-8 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Overvejende brun eller rødbrun. Oversiden er dækket af mere eller mindre spredt gul skælklædning, der på dækvingerne danner et tværbånd foran midten og et bagved midten. Det forreste er ofte opløst i pletter.

Lårene er utandede. Pronotum er bredest noget foran roden og er noget bredere end langt med kraftig og tæt punktur. Dækvingerne har meget kraftige punktstriber.

Hos hannen er snuden ca. så lang som pronotum, hos hunnen lidt længere end hovedet og pronotum tilsammen.

Stor Fyrresnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Forveksling

: Kan forveksles med vores 2 andre Pissodes-arter, nemlig Lille Fyrresnudebille (Pissodes castaneus) og Pissodes validirostris. Begge arter er mindre og bliver maksimalt 6,5 mm. Lille Fyrresnudebille adskilles ved at pronotum er bredest ved roden, ved at pronotums skælklædning er hvid og ved at dækvingernes bagerste tværbånd er hvidt mod sømmen.

Pissodes validirostris adskilles ved at dækvingernes punktstriber er meget svagere, ved at snuden hos begge køn er kortere end pronotum, ved at pronotum er smallere og ved at dækvingernes bagerste tværbånd er bredere.

Ved første øjekast kan den måske ligne arter i slægten Hylobius, heriblandt Stor Nåletræsnudebille (Hylobius abietis), men de har væsentligt anderledes pronotum- og dækvingetegninger og anderledes kropsform, blandt andet smallere pronotum. Desuden er følehornene hos disse arter indledede nær spidsen af snuden, mens de ved Pissodes er indledede nær midten.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er almindelig.
Stor Fyrresnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-september.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Fyrresnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Stor Fyrresnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Fyrresnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever primært på fyr, men den kan også findes på gran. Larven lever i barken.

Levested

: Fyrre- og granskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: