Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Benny Bjørneboe Larsen
    Foto: Benny Bjørneboe Larsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun

Atlas

: Håret Skyggebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: 7-10 mm. Som navnet antyder er dette en temmelig håret bille. Kroppen er blød og øjnene er store. Hoved og pronotum er sort eller brunt, og dækvingerne er gulbrune til brune og dækket med fine lyse hår. Resten af kroppen er også behåret. Benene, undersiden og antennerne er ligeledes sorte.

Hannerne kendes fra hunnerne ved at være slankere set ovenfra, de har også større øjne, og det sidste antenneled er næsten dobbelt så langt som ledet hos hunnerne. Disse karakterer kræver dog, at man har dyr af begge køn, eller har erfaring med flere dyr.

Håret Skyggebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Forveksling

: Helt overfladisk kan Pseudocistela ceramboides, men den har en markant anderledes kropsform, blandt andet meget bredere pronotum.

Udbredelse

: Den er vidt udbredt i Europa, Nordafrika, Rusland og Mellemøsten.
Håret Skyggebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Aktiv fra juni til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Håret Skyggebille baseret på Naturbasens observationer:
Håret Skyggebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Håret Skyggebille - månedlig fordeling

Biologi

: De voksne biller lever af nektar og pollen. Hunnerne lægger deres æg i jorden, og herfra klækker larverne efter ca. 8 dage. Larverne lever i jorden af nedfaldne blade. Larverne overvintrer og forpupper sig i den tidlige sommer og herfra klækker sæsonens voksne.

Levested

: Kan findes i haver, skove og områder med græsbevoksning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Harde, K.W. & F. Severa. 2006. Der Kosmos Käferführer. Die Käfer Mitteleuropas. Kosmos Verlag, Stuttgart, 352 pp.

De senest indberettede arter i Naturbasen: