Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen Kryger
    Foto: Steen Kryger
  • Fotograf: Steen Kryger
    Foto: Steen Kryger
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard

 Figur

Atlas

: Tidlig Møgbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-6,0 mm. En mindre møgbilleart, hvilket dog immervæk indebærer en meget stor størrelsesforskel individerne imellem. Arten er ganske aflang. Hovedet er ganske sort, pronotum ligeså, dog ofte med brunlige kanter. Dækvingerne er blegbrune med meget variable sorte tegninger. Der er dog altid en lang sort længdeplet, som strækker sig fra skuldrene og langt bagud. Bredden af denne sideplet varierer, men kan gå fra kanten og helt ind til 6. punktstribe. Forrest på dækvingerne har den ofte en sort plet, der går skråt indad fra 4. mod 2. stribemellemrum, og bag på vingerne en lignende stærkt takket plet i 3-5. mellerum, der ofte omkranser et brunt felt, men i andre tilfælde hænger helt sammen. Denne plet går normalt aldrig længere ind mod midten end 3. mellemrum.
Tidlig Møgbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: De mørke tegninger varierer voldsomt, ligesom størrelsen kan ligge mellem de mindste Lille møgbille (A. pusillus) og op til en god Almindelig møgbille (A. prodromus). Den generelle farvetegning med den lange sideplet, en tydelig skråplet forrest og en mere takket plet bagtil gør dog arten ganske let at kende i mine øjne.

Forveksling

: Arten forveksles i princippet med hele gruppen af gulbrun-vingede møgbiller, men farvetegningen er unik. Almindelig møgbille og Aphodius sphacelatus har blot et stort diffust, mørkfarvet felt på vingerne. Aphodius pictus har fine, sorte aflange småfelter i dækvinge-mellemrum, mens Aphodius paykulli er en væsentligt mørkere bille med en betydeligt bredere bagdel.

Udbredelse

: Arten er ekstremt almindelig og udbredt, både i Danmark og Europa generelt. Den findes ligeledes i Nordamerika.
Tidlig Møgbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten træffes året rundt, men er dog især talrig om efteråret og langt hen på vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Tidlig Møgbille baseret på Naturbasens observationer:
Tidlig Møgbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tidlig Møgbille - månedlig fordeling

Biologi

: Tidlig møgbille må betragtes som et virkelig alsidigt dyr, idet den kan findes i samtlige gødningstyper, ligesom den sagtens kan tage til takke med kompost. Artens larver lever formentlig slet ikke i gødning, men derimod af almindeligt plantemateriale under nedbrydning. Tidlig møgbille flyver meget gerne, - når man som voksen ernærer sig af en temporær ressource, skal man kunne det - og det er en art, man kan træffe overalt. Således skyldes mange af de små "plik", som rammer bilruden, helt sikkert denne art.

Tidlig møgbille har formentlig flere årlige generationer.

Levested

: Tidlig møgbille kan træffes i alle gødningstyper, dog især i det åbne land. I skov erstattes den af andre arter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V & K. Henriksen, 1925: Danmarks Fauna. Biller VI, Torbister. GEC Gads Forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: