Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Hindbærbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,8-4,3 mm. Kroppens farve er typisk sortbrun, gråsort eller gullig. Hele kroppen er dækket af ret tæt og nedliggende behåring, der normalt er lysegrå eller gulgrå. Benene og følehornene er rødlige.

Kroppen er aflang og ret hvælvet. Følehornene er 11-leddede med en 3-leddet kølle. Hovedet er meget smallere end pronotum, øjnene er relativt små og når betragtet oppefra ca. så lange som 1.-3. følehornsled tilsammen. Pronotum er på det bredeste sted ca. 2/3 bredere end det er langt på midten. Dækvingerne er lidt bredere end pronotum.

Hindbærbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Den forveksles meget ofte med slægtningen Byturus ochraceus, som ved første øjekast ligner meget. Den adskiller sig ved at have væsentligt større øjne, som mindst er så lange som 1.-4. følehornsled tilsammen samt ved at pronotum er bredere, næsten dobbelt så bredt som langt. Farven varierer også en del hos denne art, men oftest er den mere rødlig end Hindbærbille. Endelig er den lidt større (4,5-5 mm).

Udbredelse

: Arten er meget almindelig og er kendt fra alle dele af landet.
Hindbærbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli, især sidst i maj og starten af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Hindbærbille baseret på Naturbasens observationer:
Hindbærbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hindbærbille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven udvikles i Hindbær og arter af brombær. Når man opdager små hvide larver i de modne hindbær, er det typisk denne art der har været på spil. De voksne dyr søger pollen på forskellige arter af Rosenfamilien, sjældnere på arter af andre familier.

Levested

: Haver, parker, skove og skovbryn mm. Næsten overalt hvor værtsplanterne forekommer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København

coleo-net.de:

www.coleo-net.de...byturus

De senest indberettede arter i Naturbasen: