Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Per Andresen
    Foto: Per Andresen

Atlas

: Stor Ovalløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 11-14 mm.

Kroppen er sort eller sortbrun. Benene og følehornene er brune eller rødbrune.

Kroppen er forholdsvist bred og hvælvet. Pronotum er meget bredere end langt, bagtil kraftigt tilsmalnet. Pronotums sider er meget rundede og baghjørnerne er skarpt fremstående. Roden er overalt punkteret, på hver side med to indtryk, hvoraf det yderste udadtil afgrænses af en kraftig længdekøl.

Dækvingerne er næppe 3 gange så lange som pronotum og ca. 1,5 gange så lange som tilsammen brede. Dækvingestriberne er punkterede.

Forskinnebenenes yderside har hver 7-10 torne, hvis indbyrdes afstand er mindre end tornenes længde (se f.eks. billedet her for denne karakter: www.fugleognatur.dk/gallery... ).

Foto i høj kvalitet (kan klikkes op i stort): danbiller.dk/beetle/4218

Stor Ovalløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kristoffer Hansen

Forveksling

: Den mest lignende art er Amara gebleri. Den adskilles ved at forskinnebenenes yderside har 5-7 torne, hvis indbyrdes afstand er større end tornenes længde. Derudover har pronotums rod mindre udbredt punktur og baghjørnerne er knapt så skarpe. Foto i høj kvalitet: danbiller.dk/beetle/4234

Strandovalløber (Amara convexiuscula) ligner også, men den er lidt slankere med retvinklede pronotumbaghjørner. Derudover er dækvingerne over 3 gange så lange som pronotum og ca. 1 2/3 gange så lange som tilsammen brede. Denne art findes på eller i nærheden af strand. Foto i høj kvalitet: danbiller.dk/beetle/4224

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er almindelig.
Stor Ovalløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-september, mest talrig i sensommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Ovalløber baseret på Naturbasens observationer:
Stor Ovalløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Ovalløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten kan ofte ses kravle i høj urtevegetation, f.eks. i tidsler og burre.

Levested

: Foretrækker åbne naturtyper, hvor den både kan findes på tør og mere fugtig bund, f.eks. på overdrev, enge og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

www.fugleognatur.dk...show_message

www.fugleognatur.dk/gallery...

De senest indberettede arter i Naturbasen: