Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Oskar Zytnik
    Foto: Oskar Zytnik
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Nemozoma elongatum overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: En meget smal og cylindrisk bille på 3,5-5 mm. Hovedet og pronotum er sorte. Dækvingerne er sorte, fortil med et rødgult parti og ofte også en rødgul spidstplet. Benene og følehornene er rødgule.

Kroppen er blank og ubehåret. Følehornene er 10-leddede med en 3-leddet følehornskølle. Hovedet har fortil i midten et dybt indsnit. Pronotum er svagt tilsmalnet bagud. Dækvingernes punktur er ret fin, spredt og noget rækkevis ordnet.

Nemozoma elongatum
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Thomsen

Forveksling

: Den meget smalle krop i kombination med dækvingernes farvetegning efterlader ingen forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet undtagen Nordvestjylland. I følge den danske rødliste er arten temmelig almindelig i Danmark. De relativt få observationer af arten her på siden skyldes formentlig at den let overses pga. den skjulte levevis.
Nemozoma elongatum - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august

Tidsmæssig fordeling

af Nemozoma elongatum baseret på Naturbasens observationer:
Nemozoma elongatum - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nemozoma elongatum - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er med sin smalle form tilpasset et liv i barkbillegange, typisk i udgåede grene af løv-og nåletræer, men den kan også findes under barken af udgåede stammer og stubbe. Her lever den af barkbillernes larver.

Levested

: Løv- og nåleskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: