Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas
  • Fotograf: Steen Kryger
    Foto: Steen Kryger

Atlas

: Forskelligfarvet Guldbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-8,5 mm. En karakteristisk bladbille med grønt metalskær på hoved og pronotum, mens dækvingerne er brunrøde. Pronotum er fint punkteret og ret blankt. Langs pronotums siderand er der et groft punkteret indtryk. Følehornene er sorte og roden er som minimum rødligt på undersiden. Benene har grønt eller blågrønt metalskær.
Forskelligfarvet Guldbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Variation

: Dækvingerne kan i nogle tilfælde have svagt metalskær. Omvendt ses undertiden også dyr med svagere metalskær end normalen således at pronotums metalskær er begrænset til området nær siderandene, mens midten er brunrød som dækvingerne.

Forveksling

: Det er svært at forveksle den med andre Chrysolina-arter. En anden slægt, Chrysomela, har dog et par arter der ved første øjekast kan ligne, heriblandt den almindelige Chrysomela populi (Poppelbladbille). Chrysomela-arterne adskilles dog let ved at have tydeligt kraftigere følehorn med sort rodled, smallere pronotum og helt røde dækvinger. C. populi adskilles yderligere ved at have en sort plet på hver dækvingespids.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Forskelligfarvet Guldbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses primært maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Forskelligfarvet Guldbille baseret på Naturbasens observationer:
Forskelligfarvet Guldbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Forskelligfarvet Guldbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever primært på arter af mynte, heriblandt vand-mynte, men kan også findes på andre arter af læbeblomstfamilien. Larven sidder frit fremme på værtsplanten indtil forpupningen som finder sted i jorden. De voksne dyr kan findes pollensøgende på diverse arter af læbeblomstfamilien. Overvintrer som voksen.

Levested

: Særligt i moser, enge, lysåbne sumpskove og lignende, men kan også findes på mere tørre lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk: www.coleoptera.org.uk...chrysolina-polita

eol.org: eol.org...details#associations

De senest indberettede arter i Naturbasen: