Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Ulrik
    Foto: Poul Ulrik
  • Fotograf: Jakob Sørensen
    Foto: Jakob Sørensen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Atlas

: Bolitobius castaneus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7 mm. Hovedet og størstedelen af bagkroppen er sort. Pronotum er enten sort eller rødgult. Dækvingerne, bagkroppens spids og benene er rødgule. Følehornene er sorte eller sortbrune med i hvert fald rødgult 1.-3. led og normalt brunligt, sjældnere rødgult sidste led. 2. sidste led (10. led) er normalt ikke tydeligt lysere end 3. sidste led (9. led).

Følehornene er ret kraftigt byggede og svagt fortykkede mod spidsen. Hovedet har et børstepunkt ved øjnenes inderrand. Pronotum er ikke punkteret. Dækvingerne er blanke med 3 børstepunktrækker. Børstepunktrækken ved sømmen har 8-10 punkter.

Bolitobius castaneus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Forveksling

: Formen med rødt pronotum kan forveksles med Parabolitobius inclinans. P. inclinans adskilles ved at have spredt punktur og behåring på dækvingerne. Derudover har den noget slankere følehorn, som næppe er udvidede mod spidsen, og 4.-6. følehornsled er tydeligt længere. Følehornenes midterste led er brunlige og dermed lysere end hos B. castaneus.

Eksemplarer med sort pronotum kan forveksles med Bolitobius cingulatus. Den er dog lidt bredere og større (7-9 mm). Derudover har børstepunktrækken ved sømmen kun 5-6 punkter. Følehornene har kun rødgult 1. og 2. led. Endeleddet er altid rødgult hos denne art og 2. sidste led er ofte også rødgult, hvilket aldrig er tilfældet hos B. castaneus.

Bryoporus cernuus har også sort pronotum, men den adskilles let ved at have meget kortere følehorn med mørkt endeled.

Udbredelse

: Den er kendt fra alle dele af landet undtagen Nordvestjylland. En ret almindelig art.
Bolitobius castaneus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt, men mest almindelig i foråret.

Tidsmæssig fordeling

af Bolitobius castaneus baseret på Naturbasens observationer:
Bolitobius castaneus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bolitobius castaneus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten findes på fugtig bund i løv og mos samt i hule træer, gamle stubbe og plantemøddinger.

Levested

: Skove, moser, strandenge mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V, 1952: Danmarks Fauna bind 58, Rovbiller 2. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: