Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Atlas

: Kartoffeljordloppe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2-2,8 mm. Kendelig ved sort hoved, rødgult pronotum og brungule dækvinger med regelmæssige punktrækker og mørk søm.

Følehornene er brungule og har 10 led. Benene er overvejende brungule, de kraftigt fortykkede baglår er brune eller sorte. Bagfødderne er indledede et stykke fra skinnebensspidsen. Dækvingernes punktrækker er kraftige og har ret tætstillede punkter. Stribemellemrummene er utydeligt punkteret.

Arten hører til underfamilien Alticinae (Jordlopper) og er med de kraftige bagben i stand til at hoppe, f.eks. hvis den forstyrres på værtsplanten.

Kartoffeljordloppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Variation

: Hovedet kan undertiden være mere brunligt.

Forveksling

: Flere Longitarsus-arter kan ligne ved første øjekast, men de adskilles ved at mangle punktrækker på dækvingerne og ved at have 11 følehornsled.

En anden art i slægten, Psylliodes marcida, kan ligne eksemplarer af Kartoffeljordloppe med brunligt hoved, men den adskilles ved at mangle den mørke søm.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vestjylland. En almindelig art
Kartoffeljordloppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september, men da den overvintrer som voksen kan den også findes i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Kartoffeljordloppe baseret på Naturbasens observationer:
Kartoffeljordloppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kartoffeljordloppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af Natskyggefamilien, heriblandt Bittersød natskygge, Kartoffel, Bulmeurt m.fl.

Levested

: Haver, enge, vandhulsbredder og andre steder hvor værtsplanterne vokser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: