Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Tveplettet Stumpbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-5 mm. Benene og følehornene er rødbrunlige. Kroppen er sort med en stor rød plet på hver dækvinge dækkende området bag en linje fra lidt bag skulderen til dækvingespidsen.

Kroppen er ret bred og oval, kun lidt hvælvet. Oversiden er ret blank og fint punkteret. Forskinnebenenes yderside har 4 tænder. Følehornenes kølle er knopformet. Pronotum har en fordybet sidestribe, der starter lidt bag midten og fortsætter langs hele forranden. Hver dækvinge har 6 tydelige længdestriber, hvoraf den inderste er forkortet og når lidt forbi midten. Bagkropsspidsen er ikke dækket af dækvingerne.

Tveplettet Stumpbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Ulrik

Forveksling

: Let kendelig ved at dækvingepletten når helt ud til sideranden og bagranden, hvilket ikke er tilfældet hos Purpurstumpbille (Margarinotus purpurascens) eller de to formodede uddøde Måneplettet Stumpbille (Margarinotus bipustulatus) og Fireplettet Stumpbille (Hister quadrinotatus).

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland og Bornholm. I Nordjylland foreligger der kun fund fra før 1900. Den er ikke almindelig.
Tveplettet Stumpbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-maj samt august-december.

Tidsmæssig fordeling

af Tveplettet Stumpbille baseret på Naturbasens observationer:
Tveplettet Stumpbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tveplettet Stumpbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever i ko- og hestemøg samt møddinger på solåben bund.

Levested

: Overdrev, enge og møddingspladser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1968. Danmarks Fauna 77 Biller XXV. Ådselbiller, stumpbiller mm. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: