Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Broget Sumpløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,1-7,2 mm. Hovedet er sort og pronotum er rødgult. Scutellum er rødt eller brunt. Dækvingerne er fortil rødgule, bagtil med udbredt sort tegning, der kun efterlader en plet foran spidsen, sømmen foran denne samt sideranden rødgule. Forranden af dækvingernes sorte tegning er næsten lige. Benene er gullige. Følehornene er mere eller mindre mørke, 1. led er gulligt med mørkere spids og de ydre led er rødlige.

Hovedet er normalt tydeligt smallere end pronotum. Pronotum er bagtil ret bredt, siderne er rundede. Dækvingerne har fine striber.

Broget Sumpløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Kan forveksles med Badister bullatus, unipustulatus og meridionalis, men hos alle disse er forranden af dækvingernes sorte tegning mere buet.

B. bullatus adskilles yderligere ved at have ensfarvet gulligt 1. følehornsled. Desuden er den mindre.

B. unipustulatus kan yderligere adskilles ved at have kortere pronotum, som er mere tilsmalnet bagtil.

Stenolophus teutonus kan ligne lidt ved første øjekast, men mangler blandt andet den rødgule dækvingeplet foran spidsen.

Udbredelse

: Arten er i nyere tid kendt fra hele landet undtagen Nord- og Nordvestjylland samt Bornholm. Arten er ret almindelig i den østlige del af udbredelsesområdet. I Jylland er den noget mere spredt forekommende.
Broget Sumpløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, men den er særligt talrig i foråret og forsommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Broget Sumpløber baseret på Naturbasens observationer:
Broget Sumpløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Broget Sumpløber - månedlig fordeling

Biologi

: Foretrækker fugtig og overskygget bund. Overvintringen finder ofte sted på mere tørre steder.

Levested

: Løvskov på mere eller mindre fugtig bund, f.eks. i ellesump
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: