Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Johan Kjær Prehn
  Foto: Johan Kjær Prehn
 • Fotograf: Mathias Holm
  Foto: Mathias Holm
 • Fotograf: Sara Kande
  Foto: Sara Kande

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Billede fra samlingen tillige med foto af afrevet dækvinge, der tydeligt viser fordelingen af mørke pletter.

Atlas

: Vintermøgbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: En relativt aflang, mindre møgbille, 3-5 mm, som umiddelbart giver et gulbrunt indtryk. Hovedet er sort med en mindre (og ofte noget utydeligt) brunlig plet foran øjnene, pronotum er sort med brunlige sider.

Vingedækkerne giver umiddelbart de bedste indikationer af tilhørsforholdet. Grundfarven er gulbrun med sorte pletter. Disse er små og aflange, i bredden dækker de maksimalt et enkelt stribemellemrum. Fordelt på stribemellemrum er pletternes rækkefølge set forfra

....5.7

...4

..3...7

..3.5

Dette står fint beskrevet i Victor Hansens torbist-bind fra 1925, og det gælder stadig, som det kan ses på det illustrerede eksemplar!

Vintermøgbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hjalte Kjærby

Variation

: Størrelsen varierer lidt, men til gengæld er farvetegningen særdeles konstant - i modsætning til mange andre af de gulbrun-vingede møgbiller.

Forveksling

: Arten er ganske karakteristisk, og umiddelbart bør forveksling ikke være et større problem. På fotos vil ternet møgbille måske være en forvekslingsmulighed, men denne er mindst dobbelt så stor!

Udbredelse

: Arten er udbredt overalt i Nordeuropa, men er ingen steder specielt talrig. Det lidt anderledes forekomst-tidspunkt på året kan dog være skyld i manglende registreringer. I nyere tid er den kendt fra en del jyske lokaliteter, men den burde også kunne findes på Sjælland!
Vintermøgbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Aphodius conspurcatus er en udpræget vinterhalvårs-art, som træffes fra ultimo september til hen på foråret.

Tidsmæssig fordeling

af Vintermøgbille baseret på Naturbasens observationer:
Vintermøgbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vintermøgbille - månedlig fordeling

Biologi

: Voksne individer af Aphodius conspurcatus lever af gødning, som de opsøger med deres fremragende lugtesans. Æglægning finder formentlig sted i nærheden af gødningen, men det er uvist, hvad larverne lever af. Arten overvintrer som voksen, og larverne må nødvendigvis udvikle sig i løbet af sommerhalvåret inden klækning hen på efteråret.

Levested

: Arten træffes primært i hestegødning, som tilsyneladende bliver stadigt mere populær, jo senere på sæsonen vi kommer. I litteraturen angives den som typisk skovart, men jeg har primært fundet den i hestegødning i det åbne land. Måske skyldes det især, at det er dér, jeg har ledt?
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V & K. Henriksen, 1925: Danmarks Fauna. Biller VI, Torbister. GEC Gads Forlag, København.

Rødlisten: www2.dmu.dk...data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: