Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Nicki Justenborg
    Foto: Nicki Justenborg
  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup
  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura

Atlas

: Ligrøver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 15-25 mm. Kroppen og benene er sorte, følehornene er jævnt fortykkede mod spidsen, de 3 yderste led er røde, derudover sorte. Øjnene er store og fremtrædende, bag disse er hovedet pludseligt og kraftigt indsnøret. Pronotum er smallere end dækvingerne, omtrent lige så stærkt tilsmalnet fortil som bagtil. Pronotum er langs randene fint og tæt punkteret, på midten næsten blankt med utydelig punktur. Dækvingerne er flade og udvidede bagud med 3 længderibber foruden sømribben, bag midten mellem 2. og 3. ribbe med en bule. Spidsen er afstudset og den yderste del af bagkroppen er udækket.

Hos store hanner er baglårene kraftigt fortykkede med en række tænder på indersiden, og bagskinnebenene er stærkt indadkrummede

Ligrøver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Lind Jørgensen

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk, men kan ved første øjekast ligne Sort ådselgraver (Nicrophorus humator), som dog let adskilles ved den kraftige og knop-formede følehornskølle, anderledes formet pronotum med buleagtige forhøjninger, kun svagt antydede længderibber på dækvingerne mm.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er udbredt, men ikke helt almindelig.
Ligrøver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-oktober

Tidsmæssig fordeling

af Ligrøver baseret på Naturbasens observationer:
Ligrøver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ligrøver - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af større ådsler.

Levested

: Findes både i skov og åbne naturtyper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1968. Danmarks Fauna 77 Biller XXV. Ådselbiller, stumpbiller mm. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: