Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Jonas Lutz
    Foto: Jonas Lutz
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen

Atlas

: Skovmalakitbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm. Benene og følehornene er metalgrønne og metalblå, fødderne er undertiden lysere og følehornsrodens underside er ofte delvist gul. Følehornenes 3. led er meget kortere end 4. led, hos hannen har 2.-4. led indadtil forskelligt formede forlængelser. Kroppen er overvejende metalgrøn eller metalblå med lang opstående og sort behåring. Hovedet er fortil gult, pronotums forhjørner er normalt smalt røde og dækvingerne har en rød spidsplet.
Skovmalakitbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Alminde

Forveksling

: Hannen er let kendelig fra lignende arter ved de indadtil forlængede 2.-4. følehornsled. Hunnen kan især forveksles med den meget lignende Cordylepherus viridis, som adskilles ved, at 3. følehornsled er så langt som 4. led. I øvrigt har C. viridis aldrig smalt røde forhjørner på pronotum, typisk mindre eller helt manglende spidsplet på dækvingerne og er primært tilknyttet tørre og sandede lokaliteter.

Clanoptilus marginellus ligner også en del, men den adskilles let ved, at pronotums siderande er røde i hele deres udstrækning.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm. En almindelig art i løvskovsegne. I den vestlige del af Jylland er den sjælden.
Skovmalakitbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Skovmalakitbille baseret på Naturbasens observationer:
Skovmalakitbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovmalakitbille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i dødt ved eller under bark med insektangreb. Den voksne bille kan træffes på urtevegetation.

Levested

: Skove, parker og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: