Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Christian Sørensen
  Foto: Christian Sørensen
 • Fotograf: Christian Sørensen
  Foto: Christian Sørensen
 • Fotograf: Christian Sørensen
  Foto: Christian Sørensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Overdrevsskarnbasse til venstre, Markskarnbasse til højre. Man ser tydeligt, at Overdrevsskarnbassens bugled er punkterede og hårede, ligesom kindbakkernes runding tydeligt fremgår.

Atlas

: Overdrevsskarnbasse overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde 18-25 mm. Imago er matsort med blåt eller grønt metalskær, især på undersiden, mens oversiden i reglen er næsten sort. Dækvingerne er kraftigt længdestribede.
Overdrevsskarnbasse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kristina T

Variation

: Størrelsen og farven varierer noget som ovenfor nævnt.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Markskarnbasse (Geotrupes spiniger), som dog ofte virker lidt mere glinsende og blank. To sikre adskillelseskarakterer er, at bugleddene hos Overdrevsskarnbasse i midten er punkterede og behårede, mens de hos Markskarnbasse er upunkterede og ubehårede. Det kan dog nogle gange være svært at blive enig med sig selv om, hvorvidt punkteringen er tilstrækkeligt tæt og ensartet. Til gengæld er det et bombesikkert kendetegn, at kindbakkerne hos Overdrevsskarnbasse er jævnt rundede fremefter, mens de hos Markskarnbasse har to tydelige indbugtninger. Evt. kan den også forveksles med Skovskarnbasse (Anoplotrupes stercorosus), som dog i reglen er noget mindre, mere rund og endelig har meget svagere længdestriber på dækvingerne.

Udbredelse

: Overdrevsskarnbasse var tidligere udbredt og almindelig, men har været i kraftig tilbagegang i de senere årtier, især som følge af ændrede driftsformer i landbruget, hvor permanente græsningsarealer ikke så hyppigt som førhen. Den træffes dog på de fleste græslandsarealer af høj kvalitet.
Overdrevsskarnbasse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Bortset fra vintermånederne kan den træffes næsten hele året rundt, af og til flyvende, førhen ofte sværmende i antal om sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Overdrevsskarnbasse baseret på Naturbasens observationer:
Overdrevsskarnbasse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Overdrevsskarnbasse - månedlig fordeling

Biologi

: Overdrevsskarnbasse har avanceret yngelpleje, idet larverne lever af en gødningssubstans, som er bragt ned i et gangsystem under jorden af et af forældredyrene. Som regel er der vistnok én årlig generation, idet den overvintrer som imago, men larver, som udklækkes sent på året, menes at kunne være to år om udviklingen.

Levested

: Overdrevsskarnbasse lever på åben, gerne tør og sandet bund, som heder og overdrev, hvor den opsøger og lever under frisk gødning, bl.a. fra kvæg, får og heste. Generelt lader det til, at Overdrevsskarnbasse kun findes på de allerbedste heder og overdrev, mens Markskarnbasse er væsentligt mere udbredt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bergsøe, V., 1915: Fra Mark og Skov. Bd. 1.

Hansen, V., 1925: Torbister. Danmarks Fauna. Bd. 29.

Jørum, P., 2005: Torbister. Den Danske Rødliste. www.dmu.dk

De senest indberettede arter i Naturbasen: