Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Aderus populneus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,8-2 mm. Mere eller mindre ensfarvet gulbrun eller rødbrun, på oversiden ret mat som følge af tæt gullig behåring. På dækvingerne er der mere sparsomt behårede og blankere partier, som normalt danner indtrykket af et bredt tværbånd bag midten og et mindre, mere bølget tværbånd foran midten. Disse to partier kan dog være sammenflydende.

Følehornene er kraftige, 3. led er højst så langt som bredt, ikke længere end 2. led. 8.-10. følehornsled er ikke eller kun lidt længere end brede. De store øjne efterlader kun meget korte tindinger. Halsen er kort og mindst så bred som hovedet. Pronotum er bredere end langt, bredest foran midten og her fra jævnt tilsmalnet bagud. Dækvingerne er ret kraftigt og tæt punkterede. Bagføddernes 1. led er meget længere end de følgende led tilsammen.

Aderus populneus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Forveksling

: Euglenes nitidifrons og oculatus kan måske forveksles, men adskilles dog let ved at have mørkere forkrop, ensartet behåring på dækvingerne samt hos hannen meget længere og slankere følehorn.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet undtagen Nord- og Nordvestjylland.
Aderus populneus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Da arten overvintrer som voksen, kan den findes året rundt. Den er primært aktiv i juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Aderus populneus baseret på Naturbasens observationer:
Aderus populneus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aderus populneus - månedlig fordeling

Biologi

: Primært tilknyttet dødt ved, f.eks. af eg, bøg eller lind. Den kan ofte bankes af træers løv, men kan også findes i bunker af træflis eller gødning. Når man har fået dyret i sin bakke skal man være hurtig, da arten er kendetegnet ved at flyve væk i en fart, særligt i varmt vejr. Den nævnes desuden at sværme om aftenen.

Levested

: Primært løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: