Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Knud Ellegaard
    Foto: Knud Ellegaard
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Curculio glandium overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,0-7,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppens overside, undtagen snuden, er brungul eller brun, på dækvingerne noget spættet. Snuden er sortbrun eller rødbrun. Følehornene og benene er brunlige, sidstnævnte med spredt skælklædning.

Lårene har på undersiden en kraftig tand. Følehornenes 4.-7. svøbeled samt køllen er ret slanke. Følehornssvøbens behåring er ikke særligt udstående. Snuden er hos hannen lidt over halvt så lang som kroppen (inkl. hovedet) og følehornene er indledede omtrent i midten, hos hunnen i hvert fald 0,8 gange så lang som kroppen og følehornene er indledede langt bag midten, således at afstanden fra indledningsstedet til snudens spids er 3 gange så stor, som fra indledningsstedet til snudens rod. Scutellum er ikke længere end bredt. Dækvingesømmen har bagtil ikke eller kun ganske svagt opstående hår.

Curculio glandium
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Knud Ellegaard

Forveksling

: Agernsnudebille (Curculio venosus) findes ligesom C. glandium på eg, men den adskilles let ved at have smallere scutellum, som er længere end bredt, og opstående hår ved den bagerste del af dækvingesømmen.

Nøddesnudebille (Curculio nucum) ligner rigtig meget, men den lever på hassel. Den kan adskilles ved at have tydeligt opstående behåring bagtil på dækvingerne langs sømmen. Derudover er følehornenes 4.-7. svøbeled samt køllen kraftigere. Hunnen kan yderligere adskilles ved at snuden er lidt kortere, højst 0,7 gange så lang som kroppen og ved at følehornene er indledede lidt tættere på snudens midte (afstanden fra indledningsstedet til snudens spids er således kun 2 gange så stor, som afstanden fra indledningsstedet til snudens rod)

Udbredelse

: Den er i Jylland kendt fra Sønderjylland og Østjylland, hvor den ikke er helt almindelig. I den øvrige del af landet er den udbredt og ret almindelig.
Curculio glandium - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Curculio glandium baseret på Naturbasens observationer:
Curculio glandium - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Curculio glandium - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på eg. Æggene lægges på de umodne agern i august. Larven lever herefter i agernet indtil oktober eller november hvorefter den graver sig ned i jorden. Forpupningen finder sted det efterfølgende forår. Den nye generation af voksne kommer frem i maj-juni. Arten søger ind i mellem til blomstrende hvidtjørn.

Levested

: Arten er ret varmekrævende og foretrækker derfor soleksponerede egetræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, M.: Curculio glandium Marsham, 1802 - en ny dansk snudebille. - Entomologiske Meddelelser 56: 89-92.

De senest indberettede arter i Naturbasen: