Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen

Atlas

: Egetandbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde 1,8-2,6 cm. (18-26 mm). Form som Båndet tandbuk (Rhagium bifasciatum), men større og markant kraftigere.

Kroppen er sort med kraftig gul behåring, som på dækvingerne har et sort og gult smudsigt udseende. På hver dækvinge er der også en antydning af to rødlige bånd. Dækvingerne har ikke længderibber.

Egetandbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tom Rasmusen

Variation

: Variation i hårbeklædningen

Forveksling

: En let kendelig art. Kan overfladisk ligne Blankplettet tandbuk (Rhagium mordax), men den adskilles let ved den sorte og blanke sideplet ca. midt på dækvingerne.

En anden art der overfladisk kan ligne er Fyrretandbuk (Rhagium inquisitor). Den adskiller sig ved at have tydeligt mere grålig behåring, kraftigere længderibber på dækvingerne, tindinger der er tydeligt kortere end øjet, svagere indsnøret halsparti mm. Desuden er den væsentligt mindre og bliver således kun 11-16 mm.

Udbredelse

: Arten er knyttet til ældre egebevoksninger og er derfor relativt sjælden. I Danmark mest udbredt på Sjælland, Lolland og Falster.
Egetandbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-juni. Tidligere og senere er dog ikke helt ualmindeligt.

Tidsmæssig fordeling

af Egetandbuk baseret på Naturbasens observationer:
Egetandbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Egetandbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler primært i eg, men af og til også i andre løvtræer. Larven lever under barken på gamle og nyligt døde træer.

Larven udvikles i saftveddet af trøsket træ og forpupper sig i august og september. Forinden danner larven en cirkulær ring af gnavspåner og forpupper sig i ringens centrum. Denne adfærd ses også hos de øvrige arter af tandbuk.

Imago klækkes i september-oktober, men overvintrer inde i puppehulen og kommer først ud det følgende forår. Livscyklus 2 år.

Levested

: Gamle egeskove-og bevoksninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Natur og Museum nr. 3 september 2007, Træbukke, Phillip Francis Thomsen

De senest indberettede arter i Naturbasen: