Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Svavar Andreasen
    Foto: Svavar Andreasen
  • Fotograf: Ken Alminde
    Foto: Ken Alminde
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen

 Figur

Atlas

: Smal Torpedoløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-12 mm. En mellemstor løbebille, som umiddelbart giver et smalt og strømlinet indtryk. Farven er meget mørkt brun, men benene fremstår tydeligt rødlige. Torpedoløbere har alle tandede kløer på fødderne (se pile). Smal torpedoløber udmærker sig ved at have et par punktformede fordybninger på tredje dækvingeinterval (se pile), ligesom baghjørnerne på pronotum er retvinklede, og pronotum bredest foran midten (se pil).
Smal Torpedoløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Svavar Andreasen

Variation

: Farven kan variere en smule, men arten er ellers let genkendelig.

Forveksling

: Nogle rødbenede arter af Harpalus og Amara kan muligvis snyde den uøvede, men torpedoløbere er lidt flade, elegante og langbenede biller, ligesom kløernes tænder altid er et stensikkert kendetegn.

Ofte vil det kun være Stor torpedoløber, (Calathus fuscipes), man skal passe på. Den er imidlertid væsentligt større (specielt længere) og har endvidere punkter også på 5. dækvingeinterval. Det kan normalt ses i felten.

En farlig forvekslingsmulighed er den sjældne Calathus ambiguus, som dog kan kendes på, at pronotum er bredest et lille stykke nede på den bageste halvdel. Hos Smal torpedoløber findes det bredeste punkt noget foran midten (se pil).

Udbredelse

: Smal torpedoløber findes over hele landet og er mange steder særdeles talrig.
Smal Torpedoløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses i princippet året igennem, idet en del dyr overvintrer som voksne.

Tidsmæssig fordeling

af Smal Torpedoløber baseret på Naturbasens observationer:
Smal Torpedoløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smal Torpedoløber - månedlig fordeling

Biologi

: Smal torpedoløber er en af de arter, som kan blive flere år gammel. Efter reproduktion i sensommeren overvintrer en del således som adulte, især under store sten, og de kan således reproducere sig igen året efter.

Smal torpedoløber er et rovdyr, som lever af alt, den kan overmande: springhaler, mider, myrer, bladlus m.v.

Levested

: Smal torpedoløber er en art, som man primært finder på tørre, lysåbne levesteder såsom overdrev, heder og klitter. Der må gerne være partier med bart sand imellem, og derfor kan den faktisk også findes i agerland. Det er mit indtryk, at arten er væsentligt sjældnere og lokalt udbredt end Stor torpedoløber, som man nærmest finder overalt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: