Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
  Foto: Morten Kofoed-Hansen
 • Fotograf: Egon Krogsgaard
  Foto: Egon Krogsgaard
 • Fotograf: Egon Krogsgaard
  Foto: Egon Krogsgaard

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Pilene viser (fra oven) behåring yderst på dækvingen, metalglans på dækvingerne (svagt), kun et hår inden for øjet, let afrundet baghjørne på pronotum, samt endelig hunnens bratte indhak bagest på dækvingen.

Atlas

: Metallisk Sandløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-12 mm. En noget variabel sag, men møder man en kraftigt bygget løbebille, der skinner metallisk i enten noget blågrønt eller rødligt, så kan det sagtens være Metallisk sandløber. Den har lyse antenner og ben. Pronotums baghjørner let stumpvinklede (se pil) og kort afrundede. Det vigtigste kendetegn er en ganske tæt behåring yderst på dækvingerne (sort pil). I øvrigt har hunnen et kraftigt indhak i vingen umiddelbart inden dækvingespidsen.
Metallisk Sandløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Farven Man kan møde nærmest kobberrøde individer, men oftest er det grønne eller blå dyr, man falder over.

Forveksling

: Der findes en række metalliske løbebiller, bl.a. i slægten Poecilus, som dog er langt slankere, men en reel forvekslingsmulighed er Smaragdsandløber (Harpalus smaragdinus), som ligner, men dog mangler behåringen yderst på dækvingerne.

Udbredelse

: Metallisk sandløber findes overalt i Danmark og Skandinavien, bortset fra de allernordligste egne.
Metallisk Sandløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Metallisk sandløber ses primært om foråret, hvorefter den nye generation kommer frem hen på efteråret. Overvintring sker normalt i voksenstadiet, om end nogle biller reproducerer sig om efteråret og lader larverne overvintre. Eftersom de voksne individer kan overvintre flere gange, kan generationsforholdene dog være noget svære at hitte rede i.

Tidsmæssig fordeling

af Metallisk Sandløber baseret på Naturbasens observationer:
Metallisk Sandløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Metallisk Sandløber - månedlig fordeling

Biologi

: En rigtig generalist-art, som dog oftest træffes i åbent land. Den skulle primært leve af plantemateriale, og som de fleste harpalus-arter, primært et natdyr. Ligesom flere andre åbenlands-løbebiller kan Metallisk sandløber reproducere sig flere gange og leve i op til to år som voksen.

Arten har veludviklede flyvevinger og spreder sig derfor let.

Levested

: Metallisk sandløber findes på alle slags marker, specielt dog på sandmarker, hvor den kan være særdeles talrig. Man møder den også i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: