Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Torben Geertz
    Foto: Torben Geertz
  • Fotograf: Torben Geertz
    Foto: Torben Geertz

Atlas

: Stor Humlebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde 10-14 mm. Imago er kraftigt behåret, bortset fra dækvingerne, som har en karakteristisk gul-sort farvetegning.
Stor Humlebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Palle Michelsen

Variation

: Den gule farvetegning kan variere noget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med den her i landet nyindvandrede Lille humlebille (Trichius rosaceus), som dog gennemsnitligt er noget mindre, og hvis dækvinger ved roden omkring scutellum normalt er gule, mens de på dette sted er sorte hos Stor humlebille. Desuden har Stor humlebille en tand på ydersiden af mellemskinnebenet, som Lille humlebille mangler.

Udbredelse

: Den har hidtil ikke været anset for hjemmehørende her i landet, men er dog af og til blevet fundet enkeltvis, formentlig indslæbt eller flyvende hertil fra Sverige, hvor den er udbredt, idet den er en relativt nordlig art, som går langt op i Skandinavien. Da der i de senere år er gjort flere fund på velegnede biotoper, kan det dog ikke udelukkes, at der muligvis har været og muligvis stadig gives lokale populationer af arten her i landet.
Stor Humlebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses især i juli-august, hvor imago er aktiv.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Humlebille baseret på Naturbasens observationer:
Stor Humlebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Humlebille - månedlig fordeling

Biologi

: Imago er især aktiv i juli og august, hvor den ofte søger til blomster. Larven er normalt mindst 2 år om sin udvikling, der foregår i trøsket træ, især birk, el og eg.

Levested

: Den findes overvejende i skovområder, sydpå især som en bjergart.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V., 1925: Torbister. Danmarks Fauna. Bd. 29.

Martin, O., & Pedersen, J., 2002: Fund af humlebillerne Trichius zonatus Germar og Trichius fasciatus (Linnaeus) i Danmark. Ent. Meddr. 70: 41-46.

De senest indberettede arter i Naturbasen: