Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Lutz
    Foto: Jonas Lutz
  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel

Atlas

: Lille Fluebuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-8 mm. Let kendelig ved de kraftigt forkortede dækvinger, der er gullige og gradvist bliver mørkere mod spidsen.

Benene er brunlige med gul lårrod, lårene er kraftigt fortykkede mod spidsen. Følehornene er brunlige og 11-leddede, 3. led er lidt kortere end 1. led. Hos hannen er følehornene ca. 1/2 gang længere end kroppen, hos hunnen noget kortere end kroppen. Forkroppen er sort, pronotum er længere end bredt. Hver dækvinge er bagtil rundet tilspidset

Lille Fluebuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Forveksling

: Kun en anden træbuk i Danmark har et lignende udseende, med kraftigt forkortede dækvinger, nemlig slægtningen Fluebuk (Molorchus minor). Den adskilles let ved at have en skrå hvidgul plet lidt bag midten på dækvingerne samt ved at 3. følehornsled er meget længere end 1. led.

Udbredelse

: I Jylland kun kendt fra Østjylland i nyere tid. Den er kendt fra alle dele af øerne. Den er udbredt, men ikke almindelig.
Lille Fluebuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Lille Fluebuk baseret på Naturbasens observationer:
Lille Fluebuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Fluebuk - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i løvtræ, især skov-æble. Her lever den under barken af døde grene. Det voksne dyr er blomstersøgende og kan træffes på blandt andet hvidtjørn og skærmplanter.

Levested

: Kan findes i og i nærheden af løvskove, primært kystnært.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: