Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mikkel H. Post
    Foto: Mikkel H. Post
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Martin Sjøstrøm
    Foto: Martin Sjøstrøm

Atlas

: Chrysolina sturmi overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-10 mm. Let kendelig ved den sortviolette krop med brungule fødder.

Følehornene er mørke med brungul rod. Lår og skinneben er sortviolette ligesom kroppen, skinnebenene dog ofte brungule ved spidsen. Pronotum er bredt, tydeligt mere end dobbelt så bredt som langt. Punkturen er tæt og fin, bagtil nær sideranden med et kraftigere punkteret parti. Dækvingerne har dels nogle kraftige punkter der ofte danner uregelmæssige punktrækker og dels fin og uregelmæssig punktur.

Hos hannen er for- og mellemfødderne samt 1. bagfodsled stærkt udvidede.

Chrysolina sturmi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Med de brungule fødder i kontrast til den ellers sortviolette krop, bør den ikke kunne forveksles med andre arter. Her henvises dog alligevel til nogle af slægtens andre arter, der kan have lignende kropsfarve.

Udbredelse

: I Jylland er den i nyere tid kun fundet i Sønderjylland. Før 1960 er der fund fra Østjylland. Derudover kendt fra de øvrige landsdele på nær Bornholm. Meget sjælden i Jylland, i de østlige egne mere udbredt, men dog stadig ikke almindelig.
Chrysolina sturmi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Chrysolina sturmi baseret på Naturbasens observationer:
Chrysolina sturmi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Chrysolina sturmi - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på korsknap hvor den lever af bladene. Overvintrer som voksen.

Levested

: Åbne skove med korsknap, men kan også findes på mere lysåbne lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk:

www.coleoptera.org.uk...chrysolina-sturmi

De senest indberettede arter i Naturbasen: