Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter

Atlas

: Mordellochroa abdominalis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,5-6,5 mm. Hovedet og dækvingerne er sorte. Pronotum er hos hunnen ensfarvet rødgult, mens det hos hannen er sortbrunt. Bugen er hos hunnen ensfarvet rødgul, hos hannen rødgul med mørkere forparti. Følehornene er brunlige med rødgul rod. Benene er overvejende brunlige, forbenene er hos hunnen rødgule, hos hannen gubrune.

Bagkroppen er trukket ud i en spids, som ikke dækkes af dækvingerne, deraf det danske navn for familien, Brodbiller.

Mordellochroa abdominalis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Forveksling

: Hunnens farvetegning minder om farvetegningen hos et par Anaspis-arter, men de bør ikke kunne forveksles da de mangler den meget i øjnefaldende og tilspidsede bagkrop.

Mordellistena variegata kan også have rødgulligt pronotum, men den har gullige tegninger på dækvingerne, gule mellemben og sort bug.

Hannen ligner fra oversiden flere andre sorte brodbiller, men ingen af disse har gul bug.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet undtagen Vestjylland. Udbredt og ret almindelig, specielt i de sydøstlige egne.
Mordellochroa abdominalis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj til starten af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Mordellochroa abdominalis baseret på Naturbasens observationer:
Mordellochroa abdominalis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mordellochroa abdominalis - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever i løvskov, hvor larven lever i mørt ved af bøg, hassel bævreasp og pil, og muligvis også andre løvtræer. Det voksne dyr er blomstersøgende og kan blandt andet træffes på skærmblomster

Levested

: Primært løvskove men også ved mere enkeltstående træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: