• Dansk: Gulhovedet Agerrovbille
 • Latin: Tachyporus obtusus
 • Autor: (Linnaeus, 1767)
 • Familie: Rovbiller
 • Orden: Biller
 • Klasse: Insekter
 • Rige: Dyreriget
 • Status: Almindelig i Danmark
 • Antal fund: 598
 • Flest fund: Finn Krone
Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ruth Ahlburg
  Foto: Ruth Ahlburg
 • Fotograf: Brian Willum Petersen
  Foto: Brian Willum Petersen
 • Fotograf: Yvonne Engmann
  Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Gulhovedet Agerrovbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4 mm. Benene og følehornene er gullige, sidstnævnte lidt mørkere mod spidsen. Hovedet, pronotum, dækvingernes bagerste halvdel og de første 4 frie rygled er rødgule. Dækvingernes forreste halvdel samt 5. og 6. frie rygled er sorte.

Følehornene er 11-leddede og slanke. Dækvingerne er svagt tilsmalnede bagud. Bagkroppen er langt tilspidset med tydelige kanter.

Gulhovedet Agerrovbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Birthe Søjberg

Forveksling

: Artens farvetegning gør arten let kendelig. Alene det gule hoved adskiller den fra alle andre Tachyporus-arter undtagen Tachyporus formosus. Den adskilles dog let ved at dækvingerne kun er sorte ved roden og ved at bagkroppens første 4 frie rygled er sorte.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er meget almindelig.
Gulhovedet Agerrovbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Da den overvintrer som voksen kan den findes det meste af året. De fleste fund er dog gjort i foråret samt i august, hvor den nye generation kommer frem.

Tidsmæssig fordeling

af Gulhovedet Agerrovbille baseret på Naturbasens observationer:
Gulhovedet Agerrovbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulhovedet Agerrovbille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten kan blandt andet findes i løv og mos samt kravlende i urtevegetation, især om aftenen.

Levested

: Arten er ikke kræsen i sit valg af levested og kan både findes i skov og åbne naturtyper. Også i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1952: Danmarks Fauna 58, Rovbiller 2. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: